A coachingról

Mi is a coaching maga?

 • A coaching folyamata nagyban hasonlít a sportedző munkájára.
 • A coaching során személyesen segítem ügyfeleim saját fejlődését adott feladatok, problémák megoldásának sikeresebbé tételében.
 • Megkeresem és fejlesztem ügyfeleim már meglevő személyes képességeit, erősségeit így segítve elő továbblendülésüket, elakadásaik, problémáik megoldásait.
 • Azok az eredmények, melyeket a coaching során elérünk, megmutatkoznak az ügyfeleim változásokhoz való alkalmazkodásának javulásában (rezilienciájában), és a stressz- és krízishelyzetek hatékonyabb megoldásában, pont mint a sportedző munkájában.
 • Muszáj felhívnom a figyelmet rá, hogy a coaching nem terápia, bár a coaching során alkalmazott módszereknek pszichológiai alapjai vannak.

Coaching folyamatom célja olyan egészséges, de bizonyos elakadásokkal, problémákkal küzdő, vagy önmagukat egyes területeken fejleszteni kívánó emberek, szervezetek számára való segítségnyújtás, nem a lelki betegségek, magatartászavarok gyógyítása.

 • A coaching során nem adok tanácsot, vagyis nem nem vagyok tanácsadó.
 • Kérdéseimmel, alkalmazott technikáimmal hozzásegítem az ügyfeleimet a megfelelő megoldás megtalálásához.
 • Nem vagyok mentor, nem egy tapasztaltabb támogató vagyok, aki meglévő megoldási mintákat, vagy ötleteket adok, hanem a hozzám forduló ügyfelek saját megoldásait segítem felszínre hozni, kialakítani.
 • Coachként célom az ügyfeleim számára nem megfelelő megoldásokból, választásokból következő jelenbeli problémák, konfliktusok megszüntetésének gyors elősegítése.
 • A coaching során a jelen megoldandó feladataira és a jövőben megvalósuló megoldásokra koncentrálunk.
 • A múltat nem elemzem, célirányosan vizsgálom, részletesen azokkal a megoldásokkal foglalkozom, amelyeket az ügyfeleim már korábban sikeresen alkalmaztak egy a jelenlegi feladathoz hasonló probléma sikeres megoldásánál.
 • Coachként nem kutatom egy adott probléma részletes és összetett okait, csak a feladat és a cél megértéséhez szükséges legfontosabb eseményeket.

Coaching etikai alapelvek

 • Tiszteletben tartom minden ügyfelem világnézetét, értékrendjét, vallását és a coaching folyamat során semmilyen általam megoldásnak vélt módot nem erőltetek senkire.
 • A kölcsönös bizalom elengedhetetlen feltétele a sikeres coaching folyamatnak.
 • Coachingot csak akkor vállalok el, ha el tudom fogadni ügyfelem értékrendjét, és egyéniségét.
 • Az általam a coaching során adott visszajelzések mindig személyre szabottak és ügyfeleim érdekeit szolgálják.
 • Az ügyfeleim számára a lehető legpontosabb, legrészletesebb információkat adom a coaching folyamatáról, eszközeiről, a megoldható feladatokról és általa elérhető célokról.
 • Az ügyfeleimmel való találkozásokat pontosan és felkészülten kezdem, vezetem le és fejezem be.
 • A coaching üléseken elhangzottakkal kapcsolatban, titoktartási kötelezettséget vállalok, ügyfeleim beleegyezése, vagy kimondott kérése nélkül semmit nem adok ki harmadik személyek részére.
 • Amennyiben szakmai publikációimban megjelennek ügyfeleim esetei, azt mindig előzetes beleegyezéssel, a ügyfélre vonatkozó személyes adatok megváltoztatásával (hogy ne lehessen felismerni a konkrét személyt, vagy ügyet) teszem.
 • Ügyfeleim nálam megértő figyelmet találnak, empátiával fordulok feléjük.
 • A közös munka ideje alatt ügyfeleimmel csak a coaching ülés keretei között találkozom.
 • A coaching során nem mondom meg ügyfeleimnek mit csináljanak, a folyamat részeseként ők fognak tudni döntéseket hozni, hogy adott helyzetben számukra legmegfelelőbb megoldásról.

Ha kedvet kapott kipróbálni mi is ez a coaching, IDE kattintva tudja felvenni velem a kapcsolatot.