“A környezetünk arra felel, amit magunkból kisugárzunk. Belső változás nélkül külső megváltás nem fog jönni.”

“Légy a jövőd tervezője, ne a múltad foglya.”

“Az egyszerűség a kifinomultság legmagasabb foka.”

Rólam

Pető Richárd

Mottóm

Mutasd meg azt, ki nem kerget ábrándokat,

s én mutatok egy boldog embert.

Ám az ember igazán csak álmában szabad,

így van ez rég és örökre így marad.

Holt költők társasága

Röviden

Pető Richárd vagyok, 1979-ben születtem, Budapesten. Budafokon élek és dolgozom. Igazi tanító(m)nak az életet tartom, ami többet ér, mint bármilyen színvonalas képzés. Szellemi mesterem (akitől a 2000-es évek elején tanulhattam is) Popper Péter, akinek meglátásai, munkássága, tudása és bölcsessége sok helyzetben adtak és adnak számomra iránymutatást.

Coachinggal 5 éve foglalkozom, hivatásszerűen 3 éve, miután elvégeztem a Pro Bona Coaching & Training Center (International Association of Coaching) life coach képzését.

Folyamatosan fejlesztem magam, új eszközöket és módszereket ismerek meg, melyeket a coaching során alkalmazok is.

Bővebben…

Iskoláim

Budafoki Kolonics György Általános Iskola, Kossuth Lajos Általános Iskola;
Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium;
Általános Vállalkozási Főiskola
Bálint György Újságíró Akadémia
Pro Bona Coaching & Training Center

Pályafutásom

Eddigi pályafutásom során sok minden kipróbáltam, mire kikristályosodott számomra, hogy az igazi elhívásom a coaching, ezen belül is a life coaching, ami a nehéz élethelyzetek megoldásában nyújtott segítséget jelenti.

Misszióm

A közös munka során ügyfeleim megtalálják egyensúlyukat az életben karrier és magánélet terén, elérjék a vágyott intimitást, szexualitást, párkapcsolatot, így teljes egészként tudjanak funkcionálni az életben.

Szolgáltatások

Életvezetési problémák megoldása

Karrier coaching


Párkapcsolati problémák megoldása

Intimitási problémák
megoldása

Akkor érdemes felkeresned, ha:

• olyan elakadásokat élsz meg az életeddel, melyeken magadtól, baráti, vagy rokoni segítséggel nem tudsz továbbjutni, vagy ha úgy érzed továbbjutottál, mégis belelépsz újra és újra ugyanabba a “folyóba”,

• ha elkötelezett vagy a változás iránt, és hajlandó vagy a közös munkát komolyan venni,

• ha szeretnéd a mindennapi stresszt jobban kezelni,

• ha szeretnél egyről a kettőre jutni a szakmádban, párkapcsolatodban, magánéletedben,

• szexuális zavaraid vannak (korai magömlés, merevedési gondok, intimitás hiánya, szexuális függőségek, kapcsolódási nehézségek…), melyek nem igényelnek gyógyszeres kezelést,

• elakadtál a párkapcsolatodban/házasságodban és meg szeretnéd menteni azt.,

• nehézségeid vannak az ismerkedéssel és szeretnél javítani rajta,

• nincsen párkapcsolatod/házasságodban, de szeretnél és nem tudod miért nem sikerül,

• nehezen fejezed ki az érzéseid, ami rányomja bélyegét a kapcsolataidra,

• ha az intim szférádban tapasztalt elakadások megjelennek a hétköznapi életedben is,

• bizonytalan vagy magadban és nem tudod hogyan változtass.

Miért pont engem válassz?

 • Azért válassz engem,
 • • mert számomra csak te számítasz. Attól kezdve, hogy beléptél az ajtón, csak veled foglalkozom, kizárjuk a külvilágot, biztonságban találhatod meg belső kérdéseidre a válaszokat, és sajátíthatod el gyakorlati alkalmazásukat is.
 • • mert nálam egy coaching ülés nem feltétlenül ér véget a hatvanadik percben, van időd a gondolataid, érzéseid kifejtésére.
 • • mert, ahogy azt mondják, amit csinálok, minden olyan “Ricsis”, ami annyit tesz, hogy nézőpontom, módszereim egyediek.
 • • mert a coaching ülések személyesen, Zoom-on, vagy Skype-on zajlanak.
 • • mert ezt a munkát azért csinálom, hogy segítsek.
 • • mert a közös munka eredményességének hármas egysége: motiváció, bizalom, cselekvés.
 • Hogy zajlik a közös munka?
 • Ahhoz, hogy az életvezetési gondjaidat magad mögött hagyhasd, a rendszeres coaching alkalmak látogatása mellett mindenképpen érdemes a közös munka során elsajátított dolgokat a hétköznapokban gyakorolnod, önvizsgálatot tartanod, az önismeret mélyebb rétegeibe is lemerészkedned.
 • Párok esetében a megoldás kettőtök együttműködésének erejében van. Nagyon ritkán van olyan, hogy egy párkapcsolatban kialakult patthelyezettel csak az egyik félnek van dolga. Kell, hogy támogassátok egymást a változásban, őszinte legyen a kettőtök közötti kommunikáció, fel kell vállalnotok önmagatokat a kapcsolatotokban is.
 • Ha mindez benned/bennetek van, akkor készen állsz/álltok a közös munkára.
 • Az egyéni coaching ülések 60, vagy 90 percesek. A páros coaching ülések pedig 75, vagy 110 percesek lehetnek.

Év tapasztalat

Coaching ülés

Elégedett ügyfél

Árak

Egyéni coaching

10.000 Ft
/60 perc

15.000 Ft
/90 perc
Jelentkezem

Coaching
párok részére

12.000 Ft
/75 perc

17.600 Ft
/110 perc
Jelentkezem

Kapcsolat

  Mobil: +36 30 414 3529
  Telefon: +36 1 226 4091
  E-mail: prpeto79@gmail.com

  Adatvédelmi nyilatkozat – GDPR

  Bevezetés

  Pető Richárd egyéni vállalkozó elkötelezi magát, hogy az ügyfeleivel kötött szerződések révén birtokába került személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz, illetve ezen személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

  A nyilatkozat kialakítása során figyelmbe vett vonatkozó- hatályos jogszabályok

  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
  Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése az adatkezelésről.
  1998. évi VI. Törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

  Jelen nyilatkozatban használt, a személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

  Személyes adat
  Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
  Adatkezelés
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  Adatkezelő
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Adatfeldolgozás
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
  Adatfeldolgozó
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
  Nyilvánosságra hozatal
  Valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
  Adattörlés
  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

  Adatkezelési alapkövetelmények

  A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések során az adatkezelő Pető Richárd egyéni vállalkozó.
  A személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyek adataira vonatkoznak, így a jelen nyilatkozatban felsorolt szabályok is. Nem vonatkoznak továbbá a jelen nyilatkozat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (statisztikai, stb.) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.
  A személyes adatok kezelésének célja
  a) A Pető Richárd által szerkesztett és üzemeltetett honlap (http://jbmcoaching.hu) látogatóinak, a szolgáltatások igénybevevőinek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
  b) A szolgáltatások technikai működtetése;
  c) A szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás;
  d) Illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
  e) A törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
  Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére egyébként alkalmas.
  Az adatkezelő által üzemeltetett honlap legtöbb szolgáltatása az igénybe vevő azonosítása nélkül elérhető. A felhasználó azonosítását kizárólag azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.
  Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül az olyan oldalakon, amelyeken személyes adatok megadását kérjük. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok megadásának hiányában a kérdéses szolgáltatás igénybe vétele elutasítható. Személyes adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a szolgáltatás igénybevételének feltételévé (különösen ha azt jogszabály írja elő, vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósítására elengedhetetlen).
  Az adatkezelési műveletek (így különösen az adatok rögzítése) jelentős részben automatizáltan, gépi úton történnek.
  A honlap használata során megadott adatok tekintetében az adatkezelési hozzájárulás utólagosan bármikor visszavonható.
  A szolgáltatások megrendeléséhez kötelezően megadandó adatok esetében a hozzájárulás visszavonása a szerződés felmondásával lehetséges. A hozzájárulás visszavonása esetén, azok az adatok, amelyeknél az adatok megőrzése jogszabályi kötelezettség (pl. az egyes számviteli adatok) nem törlődnek, egészen addig, amíg az előírt megőrzési kötelezettség fennáll.
  Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés, valamint megsemmisülés ellen.

  Az érintett jogainak gyakorlása

  Pető Richárd egyéni vállalkozó ügyfele és honlapja felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.
  Az ügyfél kérésére tájékoztatást adok a rá vonatkozó, általam által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg a rá vonatkozó adatokat. A kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adom meg a kért tájékoztatást.
  A honlap felhasználója – az általa megadott személyes adatok közül – egyes adatait az internetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja.
  A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése azonban egyes esetekben kizárólag a regisztráció törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.
  Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról ügyfelünk haladéktalanul tájékoztatást kap; a döntés ellen jogorvoslat biztosított.
  A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem fog szerepelni.
  Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
  Email: info@jbmcoaching.hu, prpeto79@gmail.com
  Telefon: +36 30 414 3529
  A jogok gyakorlásához bizonyos indokolt esetekben szükség van a személyazonosság megfelelő igazolására.

  Adatbiztonság

  A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.
  Pető Richárd egyéni vállalkozó minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfeleink által megadott személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.
  Pető Richárd egyéni vállalkozó megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket ügyfelei adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen.
  Pető Richárd egyéni vállalkozó a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

  Budapest, 2019. február 25.

  Cégadatok

  Székhely1116 Budapest, Mezőkövesd út 3. B lépcsőház I. emelet 112.
  CégnévPető Richárd egyéni vállalkozó
  Adószám69666799-1-43
  Telefon+36 1 226 4091
  Mobil+36 30 414 3529
  E-mailprpeto79@gmail.com